Benediktínský kostel

sv. Ignáce z Loyoly gyor-benediktinsky-kostel-s.jpg

První barokní kostel v celém Maďarsku leží v Győru na Széchényiho náměstí. Byl založen souběžně s příchodem Jezuitů, kteří měli do kraje přivést lepší vzdělávání a podpořit šíření křesťanství v Győrském kraji.

Stavba probíhala v letech 1634 až 1641 podle návrhu Baccio del Bianca a vzoru římského hlavního kostela jezuitů Il Gesu. Řád se nastěhoval a škola začala fungovat už v roce 1667.

Kostel je dvojvěžovitý, jejich poslední přestavba je až z 18. století. V 1773 byl jezuitský řád rozpuštěn kvůli údajným nekalostem vůči Marii Terezii, která Uhrám vlastně také tehdy vládla. Jelikož byla budova nepoužívaná, město jí půjčoval na různé akce, později sloužila jako taneční hala a divadlo. To vše jen proto, aby kostel nakonec obsadil méně světský a důstojnější majitel - Benediktínský řád.

gyor-benediktinsky-kostel-oltar-s.jpg

Výzdoba

Dnešní výzdoba pochází z 18. století. Hlavní oltář návštěvníka uchvátí, autor je v dnešní době neznámý. Nápadně se podobá dílům mistra Andrea dell Pozzo. Po obou vnitřních bocích kostela jsou tři kaple s jedním oltářem na každé straně.

Za hlavního malíře kostela by se dal považovat vídeňský malíř Paul Troger, který má na svědomí obraz hlavního oltáře nazvaný "Blahoslavení sv. Ignáce", stropní obrazy "Přijetí duše sv Ignáce do nebe" a "Přivítání andělů".

gyor-benediktinsky-kostel-kazatelna-s.jpg

Asi nejkrásnější dílkem je kazatelna. Tu zhotovil místní Lajos Göde. V kostele jsou také čtyři dřevěné sochy nadlidské velikosti, které mají ztvárňovat sv. Petra, sv. Pavla, sv. Josefa a našeho sv. Jana Nepomuckého. Mimoto i lavice a jednotlivé dveře mají unikátní výzdoby. Varhany pocházejí z roku 1755 a sloužily, jak napovídají vyobrazení koncertujících andělů nad nimi, k různým varhaním soutěžím.

gyor-benediktinsky-kostel-veze-s.jpg

Případ Jezuitů

Ferdinand II. nabídl Jezuity pro lepší vzdělávání a školení knězů v kraji, které bylo v té době velice chudě podporované pouze františkány. Později byl ale Jezuitský řád zrušen kvůli incidentu v blízké Vídni. Marie Terezie nejdříve vzala Jezuitům výsadu vzdělávat a nechala školství zmodernizovat a zakládat spíše na vědě. Jezuité tehdy údajně využívali v boji o moc intriky. Poslední kapkou prý bylo nalezení zpovědí Marie Terezie, které sepsali její (jezuitští) zpovědníci.


Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'parts/budapesthotelstart.php' for inclusion (include_path='.:/opt/remi/php54/root/usr/share/pear:/opt/remi/php54/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1
Copyright © 2006-2019, iBudapest