Čísla

Číslo se řekne maďarsky szám, čti [sám]. Čísla pak számok [sámok].

Maďarské číslice

jeden, jednaegy [eď]
dva / dvěkettő / két [kettő / kýt]
třihárom
čtyřinégy [nýď]
pětöt
šesthat
sedmhét [hýt]
osmnyolc [ňolc]
devětkilenc
desettíz

Tak a už umíme napočítat maďarsky do desíti.

10, 11, 12, 13...

Čísla od 10 do 20 se píší tak, že se před každou číslici přidá tizen.

jedenácttizenegy [tizeneď]
dvanácttizenkettő [tizenkettő]
třinácttizenhárom
čtrnácttizennégy [tizennýď]
patnácttizenöt
šestnácttizenhat
sedmnácttizenhét [tizenhýt]
osmnácttizennyolc [tizenňolc]
devatenácttizenkilenc
dvacethúsz

Toto nám vystačí k napočítání do dvaceti.

10, 20, 30...

Desítky (deset, dvacet, třicet) jsou v maďarském jazyce číslicím podobné, jejich tvar je ale dost nepravidelný. Tabulka:

desettíz [tíz]
dvacethúsz [hús]
třicetharminc
čtyřicetnegyven [neďven]
padesátötven
šedesáthatvan
sedmdesáthetven
osmdesátnyolcvan [ňolcvan]
devadesátkilencven
stoszáz [sáz]

21 až 99

Teď když už zvládáme desítky, můžeme skládat všechny čísla od jedné do sta. Stačí číslo poskládat následujícím způsobem.

dvacetjednahuszonegy [tíz]
třicetdvaharminckettő
čtyřicetčtyřinegyvennégy [neďvennéď]
padesátšestötvenhat
padesátdevětötvenkilenc
šedesátjednahatvanegy [hatvaneď]
sedmdesátosmhetvennyolc [hetvenňolc]
osmdesátdvanyolcvankettő [ňolcvankető]
devadesáttřikilencvenhárom
devadesátdevětkilencvenkilenc

Toto je velice jednoduché vysvětlení psaní a čtení čísel maďarsky od jedné do sta.


Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'parts/budapesthotelstart.php' for inclusion (include_path='.:/opt/remi/php56/root/usr/share/pear:/opt/remi/php56/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1
Copyright © 2006-2021, iBudapest