Historie Miskolcu

miskolc-historie-s.jpg

První archeologicky doložené osídlení pochází z období před 70 tisíci lety z období Paeolitu. Následně prvním národem, který zemi kolem Miskolce obýval, byli Gótové.Přicház ející maďaři tu už ale narazili na směs různých etnik. Na místě dnešního hradu Diósgyőr stál zemní opevnění.

Město, které tady začalo vyrůstat dostalo jméno podle zdejšího maďarského rodu Miskóců, což byla větev Borsů a odtud taky název kraje Borsod. Poprvé se o tomto městě zmiňuje Anonymus, což je v dnešní době dost podivné jméno spisovatele. Napsal však dílo Gesta Hungarorum, ve kterém se v roce 1173 o městě Miskolc zmiňuje jako první.

Konec rodu Miskóců

Rod Miskóců se postavil na špatnou stranu proti králi Karlu Robertu I. a brzy toho začli litovat, protože o území v roce 1312 nadobro přišli. Král pak území velkoryse daroval Séchyům. Ti pak stáli za dalším rozvojem, když městu zařídili na svou dobu důležité obchodní a soudní právo. Dalším milníkem města nastal roku 1365, kdy byl Miskolc Ludvíkem Velikým povýšen na zemské město, tzv. oppidum.

Zhruba ve stejné době byl postaven hrad Diósgyőr. Král taky připojil město k uherské koruně a Miskolc se tak stal nedílnou součástí až do revolučního roku 1848.

Příchod turků

Během turecké nadvlády rozvoj výrazně spomalil. V 1544 turci město podpálili a do jeho osvobození 1687 si sami vybírali daně. Hrad byl osvobozen už předtím 1674. Ke konci turecké nadvlády se Miskolc stal důležitým výrobcem vína. Na konci 17. století ve městě fungovalo už třináct cechů.

Boj za svobodu a pohromy

Během boje za svobodu se z Miskolce stal Rákócziho hlavní vojenský tábor. Na to v 1706 rakušané město vyrabovali a podpálili. O dalších pár let později se na obyvatelstvu města vyřádil úplně jiný nepřítel. Cholera vyhladila polovinu tehdejšího obyvatelstva. Jelikož po těchto krutých letech nemohlo už nic horšího přijít, mohl začít Miskolc opět vzkvétat. Během prvního sčítání obyvatelstva roku 1786 mělo město 14 179 obyvatel.

V osmnáctém a devatenáctém století v Miskolci vyrostlo hned několik důležitých staveb. Mezi ně patří radnice, krajský dům, národní divadlo - první kamenné divadlo na dnešním území Maďarska, nebo synagoga a mnoho škol a kostelů.

Druhá vlna katastrof

V roce 1873 se vrátila opět ničivá cholera, kterou následovaly povodně. Tyto záplavy měly na svědomí několik stovek lidských životů a byly zničeny důležité budovy. Na jejich místo však optimisticky nahradily jiné velkolepé stavby.

Ve dvacátém století poznamenala Miskolc Triaonská dohoda, podle níž bylo maďarské území v roce 1920 rapidně zmenšeno. Díky tomu město po první světové válce zaplavila celá armáda uprchlíků.

Věci nenechaly na sebe čekat a během příprav na druhou světovou válku se stalo z Miskolce centrem těžkého průmyslu Maďarska. Ke konci války, jak už to bylo i u jiných měst, bylo stejně těžce bombardováno, což si poneslo následky v podobě 350 zničených a 7150 těžce poškozených budov. Byly to zkrátka těžké časy.

Teď a budoucnost

V devadesátých letech Miskolc začal pociťovat následky redukce těžkého průmyslu a jeho postavení začal přebírat blízky Debrecen. Počet obyvatel klesal až ho nakonec soused významně předstihl v počtu obyvatel. Od let kolem roku 2000 se začalo město přeorienotvávat na kulturu a turismus, což prokazují také slušné výsledky v kulturních soutěžích.

  • 2. místo v soutěži Evropské kulturní město za rok 2005
  • Cena Město Maďarské kultury v roce 2008

Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(parts/budapesthotelstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'parts/budapesthotelstart.php' for inclusion (include_path='.:/opt/remi/php56/root/usr/share/pear:/opt/remi/php56/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/nagyahu1/public_html/budapest/parts/ibudapest-cz-bottom.php on line 1
Copyright © 2006-2021, iBudapest